Home   Where to find us   Sitemap 

41tienen21 club in Tienen, België. Schrijft geschiedenis in de 41clubs...


Beste vrienden,

Onze club 41Tienen21 bestaat reeds negen jaren..
De onderlinge vriendschap is steeds aanleiding tot een gezellig samenzijn en boeiende discussies, soms tot in de late (of vroege...) uren.
Dankzij de inzet van onze leden, hebben wij - 41tienen21 - een Nationale Voorzitter 2007-2008 opgeleverd: Bruno Van Lindt.

Wij waren dan ook  zeer  vereerd om de AGM 2008 in Tienen te laten plaats vinden. Vele vrienden hadden gereserveerd!
(zie "Who attended" onder de rubriek Events Facts gallery - AGM 2008 Tienen)
Wij legden dat jaar het accent op home-hosting maar B&B en hotel reservaties waren uiteraard voorzien.
We waren ervan overtuigd dat de eerste 30 reservaties bij de leden zouden geboekt worden. De formule was een succes!

Tienen is een suikerstad en ligt in het centrum van België: vandaar het AGM 2008 motto: “Sweet fun, in the middle of nowhere”!
Dit werd een (ex)centrieke ontmoeting!

Surf ook naar de andere rubrieken
(Events Facts - Ami-ting, enz...)


Maar nu:

Wij kijken uit om jullie ook terug te ontmoeten op 28 september 2013 naar aanleiding van het 10 - jarig bestaan van onze 41 club.


Yours in 41!